LIVEAUDIT, S.R.O.

 
O společnosti:

Společnost byla založena v roce 2002, v návaznosti na předchozí dlouholeté aktivity fyzické osoby jednatele společnosti.

Poskytované služby:

  • auditorské zprávy pro zvláštní účely (např. pro projekty financované z dotací, grantů a z prostředků EU)
  • účetní, ekonomické, organizační a daňové poradenství, rozbory a kontroly
  • zpracování podvojného účetnictví zejm. právnických osob (outsourcing), případně daňové evidence fyzických osob

Kontakt:

telefon/fax: +420 222 135 335
telefon: +420 602 395 758

Kancelář a sídlo společnosti:

Zelený pruh 1560/99, 140 00 Praha 4